Atopický ekzém III. - Potravinová alergie a její možná souvislost s AE

Další díl seriálu se věnuje souvislostí mezi potravinovou alergií a atopickým ekzémem.

Atopický ekzém a potravinová alergie

V raném věku dítěte (větš. 0 - 3 roky, ale může se lišit) je atopický ekzém (AE) relativně často spojen s potravinovou alergií. Uvádí se, že celých 40% osob se narodí s dispozicí k alergickému onemocnění neboli atopií, u 8% se pak toto vychýlení projeví potravinovou alergií ještě v průběhu prvního roku života (samozřejmě, každá potravinová alergie ještě neznamená AE a naopak - uvádí se, že 30-50% malých dětí s AE trpí potravinovou alergií) . Alergen v potravě, nejčastěji pak BKM (bílkoviny kravského mléka), pak může způsobovat potíže, jakými jsou AE, kojenecké koliky, zvracení, průjmy (někdy i s krví ve stolici), event. dušnost, atd. Než přikročíme k "návodu" (viz 5.díl), jak alergen v jídelníčku dítěte - popř.kojící matky malého atopika - zjistit, povíme si něco o trávicím systému, zvláště pak o střevě.

Střevní mikroflóra

O střevě v souvislosti s potravinovými alergiemi už bylo napsáno hodně - výborný článek o tom, jak je pro zdraví člověka důležitá správná střevní mikroflóra je například zde: http://www.rodina.cz/clanek5521.htm . Dovolím si krátké shrnutí: střeva jsou základním kamenem imunity, asi 70 - 80 %. Hostí tisíce druhů bakterií, z nichž některé zde žijí trvale, jiné přicházejí s potravou a trávicím traktem pouze projdou. S jídlem se do těla dostávají živiny a také bakterie, z nichž některé mohou být škodlivé (patogenní), jiné jsou nezbytné pro jeho správné fungování ("přátelské bakterie"). To vše vytváří tzv. střevní mikroflóru. Ta dokáže ovlivnit celkové zdraví člověka, imunitu pak velmi významně.

Střevní mikroflóra se tvoří v okamžiku narození dítěte - osídlování střev bakteriemi z vnějšího prostředí začíná v průběhu porodu. Způsob porodu má vliv na složení mikroflóry - dítě porozené císařským řezem se osidluje bakteriemi z okolí později, díky sterilnímu prostředí na operačním sále. Novější poznatky poukazují právě na významný vliv mikrobiálního prostředí první hodiny po porodu na vývoj imunitního systému. Při nepříznivém prvním bakteriálním osídlení je slizniční imunitní systém dítěte vystaven různým negativním stimulům, což může být jednou z příčin vzniku alergie v pozdějším věku.

V kojeneckém období tvoří 90 procent veškeré mikroflóry bifidobakterie, které mají u dětí mimořádně velký význam pro ochranu před střevními infekcemi. Převaha bifidobakterií je způsobena látkami, které jsou obsaženy v mateřském mléce a příznivě působí na jejich růst. Později se jejich podíl snižuje a mikroflóra se mění. Jejího stabilního složení se dosáhne asi po dvou letech. Lidský organizmus si vybírá svou vlastní mikroflóru, která ho potom provází po zbytek života a je pro něj unikátní.

Prevence atopických projevů dítěte

Atopie má tedy souvislost se střevem, střevní flóra ovlivňuje atopické projevy. Proto, pokud se atopická žena chystá mít potomka, je vhodné zahájit kroky k nastolení správné střevní mikroflóry (k rozvoji atopie dochází u geneticky predisponovaných jedinců již v těhotenství a časném poporodním období). K tomu napomohou pre- a probiotika, užívaná během těhotenství (hl.v jeho 2.polovině) a kojení. Promluvíme si také o hypoalergenní dietě během kojení a těhotenství, to je velmi zajímavé a diskutabilní téma - více viz následují kapitola. Genově dané dispozice pro atopii změnit nelze, alergie ale vzniká z atopie až tehdy, pokud se spojí dědičné dispozice (atopie) a vlivy zevního prostředí při vývoji a růstu dítěte. Snaha je proto alespoň pokusit se preventivně působit a ovlivnit tak míru budoucího atopického projevu - otázkou je, do jaké míry je to vůbec možné a hlavně co pro to dělat - s tím se vypořádává následující kapitola. Její hlavní poselství, především co se životního stylu a zvláště stravy těhotné a kojící maminky týče, připomíná staré známé motto "Všeho s mírou" - sterilní životní podmínky v kombinaci s přísnou dietou těhotné a kojící ženy s úplným vysazením některých potravin (hl.BKM, vejce, lepek, atd.atd.) pouze z důvodu preventivního je zřejmě pro vyvíjející se imunitní systém dítěte stejně nevhodné jako opačný extrém.

Rozvoj atopických obtíží dítěte

Hned od narození začíná intenzivní proces utváření střevní mikroflóry, organismus dítěte tedy od narození intenzivně pracuje na vytvoření vlastní imunologické výbavy - tomu významně napomáhá kojení. Navíc, malý organizmus se intenzivně vyvíjí, vyvíjejí se orgány (játra, ledviny, střevo, atd.), a nejvhodnější potravou pro miminko je proto lehce stravitelné mateřské mléko, svým složením od přírody nejlépe přizpůsobeno trávení kojence. Ne každá maminka ovšem může kojit - miminko je pak převedeno na umělou stravu. Do nevyzrálého organismu dítěte pak vstupuje cizorodá látka (hl. bílkovinné povahy), která u citlivých organismů může vyvolat přecitlivělost na tuto látku. Tento proces však může nastat již za plného kojení dítěte - dítě je senzibilizováno látkami, které sní kojící matka a předá tak ve svém mléce potomkovi. Nejčastěji jde o již zmiňované bílkoviny kravského mléka. Řešením je pak dieta kojící matky s vyloučením alergenní potraviny (příp. potravin),nebo případně podání dítěti vhodného umělého mléka (ta se liší stupněm naštěpení, tj.alergenicitou - např.Nutrilon pepti allergy care určený k léčbě alergie na BKM je více naštěpen - a tedy s nižší alergenicitou - než Nutrilon HA, který slouží k pouhé prevenci alergie na BKM, atd. - o volbě vhodného UM rozhodne lékař v návaznosti na výsledky vyšetření).

Prvními příznaky, že k senzibilizaci malého organismu došlo, mohou být např. ublinkávání, zvracení, průjmy (někdy i s krví ve stolici), koliky, neklid… Samozřejmě, ne každý neklid je příznakem potravinové alergie, stejně jako ublinkávání, atd. Pokud ale skutečně došlo k senzibilizaci organismu alergenem ve stravě a my tuto látku dále podáváme, může následovat (m.j.) vznik AE - svědivé pupínky, puchýřky, ekzematické ložisko (především tam, kde je kůže zvláště citlivá - tvářičky, atd.).

V této fázi většinou navštívíme kožního lékaře a obdržíme od něj mast s kortikoidy. Využíváme jejich rychlý protizánětlivý a protisvědivý účinek. Kortikoid však atopický ekzém nevyléčí - pouze jej zklidňuje, a to jen po dobu, kdy jej pacient používá. Pokud ale jde o atopický ekzém, který souvisí s potravinovou alergií, taková dlouhodobá léčba důsledku, nikoli příčiny, nemá pozitivní dopad na zdravotní stav malého atopika a na rozvoj dalších atopických obtíží (ty se netýkají jenom kůže, jak se mnozí čtenáři možná domnívají, ale posléze i jiných sliznic - a dostáváme se m.j. k již velmi rozšířeným inhalačním alergiím - pyly, roztoči, plísně, atd., astmatu, atd.) Je proto dobré včas zjistit, zda je kožní projev skutečně AE a že je skutečně odrazem potravinové alergie - a pokud ano, zahájit dietu s vyloučením dané potraviny z jídelníčku - tomu je věnován 5.díl seriálu)

Poznámka: maminky často udivuje - dítěti v testech vyšla vyšší hodnota sIgE např.na arašídy, přestože je dosud nemělo v ústech (aneb dotaz maminky: pokud mimi nikdy nejedlo mrkvičku, nemůže být z krve přece zjištěno, zda bude na ni alergický - alergická reakce přece vznikne až při střetu s alergenem, ne? Odpověď je: ke střetu s alergenem vůbec nemusí docházet až poté, co dítě vezme potravinu do úst. Dítě může být sensibilizováno už prenatálním stádiu, příp.během kojení. (Pro úplnost: vyšší sIgE ještě nemusí znamenat alergii na danou potravinu, stejně jako v případě laboratorně zjištěné potrav.alergie nemusí nutně tato alergie souviset s AE. Diagnostický závěr proto ponechejme na odborníkovi, který vezme v potaz ještě další důležité faktory pro vyřčení správné diagnózy.)

Jak již bylo řečeno, ne každý ekzém, neklid, bolest bříška, atd. je projevem alergie, stejně tak ne každý potravinový alergik trpí atopickým ekzémem. Navíc, reakcí na potraviny je celá řada, potravinová alergie je pouze jednou z nich (ještě o tom bude řeč v 5.díle). AE v souvislosti s potravinovou alergií, to není jednoduchá záležitost. Proto je tolik významná spolupráce rodičů (hl.maminky) s lékařem - ten pomáhá rodiči orientovat se v nemoci potomka, určí vhodnou léčbu (mimo jiné také případné nasazení antihistaminik a případná imunomodulace - o té se zde zmiňovat nebudu, to již patří do kompetence vašeho ošetřujícího lékaře, zmíním se pouze o jednom z jejích prostředků - probioticích:

Probiotika a prebiotika

Co se probiotik týče, rozlišujeme alimentární (jogurt, atd.), farmaceutická ( Acidophilus a další preparáty hojně se vyskytující v obchodní síti) a "medicínská" probiotika (E.coli, atd. - indikována lékařem). Probiotika v jejich činnosti nastolení správné střevní mikroflóry podporují prebiotika, která jsou živou půdou pro dobrou činnost probiotických mikroorganismů (inulin a jeho deriváty, chlorella, atd.) Farmaceutická probiotika osídlují střevní sliznici a pomáhají nastolit správnou střevní mikroflóru, "medicínská" se účastní imunomodulace. Vhodnost užívání a volbu probiotika konzultujte s lékařem. O probioticích a tzv..mikrobiologické terapii, která k léčbě využívá právě působení probiotik, se více dozvíte na stránkách http://www.symbinatur.com/Mikrobiologicka-terapie-rubrika-30.html

Vraťme se ale k reakci na potraviny, která hlavně v raném věku dítěte tak často souvisí s atopickým ekzémem. Jak už jsem naznačila, v tomto případě je důležité zahájit hypoalergenní dietu s vysazením potraviny, na níž dítě reaguje, z jídelníčku. Ale o tom jsou již další dva díly, které se týkají hypoalergenní diety.

Závěrem přehled potravin, které u dětí nejčastěji způsobují alergické reakce na potraviny:

 • Mléko (hlavně bílkovina beta-laktoglobulin)
 • Vaječný bílek
 • Oříšky (u nás hlavně lískové, v USA hlavně buráky. Na rozdíl od alergie na mléko či vejce přetrvává alergie na ořechy často až do dospělosti)
 • Rybí maso. Tyto alergeny jsou odolné vůči tepelné úpravě i enzymatickému natrávení.
 • Z luštěnin hlavně sója a již zmíněné buráky (vzácněji hrášek a fazole)
 • Obiloviny: nejzávažnějším druhem reakce na lepek (neboli gluten, bílkovinu obilí) je celiakie (mechanismem působení se ale o pravou potravin.alergii nejedná, pravá potravinová alergie na lepek - tj.zprostředkovaná IgE protilátkami - se však také vyskytuje). Sklon k celiakii má asi každý dvousetpadesátý člověk.
 • Reakce na ovoce - zde se jako alergen nejvíce uplatňuje jablko (mnohdy společně s alergií na pyl břízy a olše - alergie na ovoce, zeleninu, ořechy, obiloviny, atd. obecně díky fenoménu zkřížené alergie - viz dále souvisí s alergií na pyly stromů, travin, obilí, bylin) a obecně "české ovoce", dohání jej exotické kiwi - roste počet případů reakce na exotické ovoce. Možná je reakce na kyselé a zralé (či spíše přezrálé) ovoce (jahody, citrusy, atd.) - nemusí však jít o pravou alergii, častěji jde o jiný typ reakce (potravinová intolerance farmakologického - histaminoliberačního- typu)
 • Ze zeleniny je to hlavně kořenová zelenina - především celer -záludný také tím, že jeho schopnost alergizace tepelnými úpravami nemizí, naproti tomu např.brambor, který je také poměrně významný alergen, je po tepelném zpracování neškodný pro leckterého potrav.alergika, dále pak rajské jablko, petržel, atd. V případě zeleniny se opět setkáváme s jiným typem reakce, než je reakce alergická - potravinová intolerance farmakologického - histaminoliberačního- typu - vyvolává jí zralá zelenina, kyselé druhy zeleniny (např. kyselé okurky, velmi zralá rajčata, papriky, atd.)
 • Alergie na maso je celkem vzácná. Reakce na masné výrobky bývá spíše důsledkem reakce na antibiotika, konzervační látky aj. Stává se ale, že pacienti alergičtí na vaječný bílek mohou reagovat i na drůbeží druhy masa (hl.kuřecí), stejně tak lidé alergičtí na mléko (resp.BKM) mohou reagovat i na hovězí maso
 • Nejrůznější "semínka" (slunečnicové, sezamové, mák, atd.), koření (některé druhy koření jsou významnými alergeny, koření ale může také způsobovat neimunologické typy reakcí - hl.již zmíněná potravinová intolerance farmakologického - histaminoliberačního- typu), samostatnou kapitolou by byla potravinářská aditiva (barviva, stabilizátory, atd.)

  P

  oznámka: ve výčtu potravin byl zmíněn jiný typ reakce, než imunologická = alergická, a sice tzv. farmakologickou histaminoliberační reakci (jedná se o jeden z typů potravinové intolerance, nejedná se tedy o imunologický typ reakce), kdy potravina sama obsahuje látku s určitou schopností dráždit svého "hostitele",popř.je schopna takové látky uvolnit v organismu konzumenta. Obvykle to bývají budivé aminy (histamin, tyramin, atd.); jde čistě o chemické reakce probíhající většinou ve sliznici tenkého střeva, důsledkem je pak např. svědivá vyrážka, zčervenání kůže, otoky, dušnost, atd. Příznaky se objevují v bezprostřední vazbě na požitou potravinu (prakticky vždy týž den), pozdějsí reakce je vyloučena. Od podobně časné alergické reakce nám v odlišení pomáhá MNOŽSTVÍ požité potraviny - zatímco u alergie bývá časná reakce i po minimálním množství, tato farmakologická histaminoliberační intolerance předpokládá většinou nadměrnou konzumaci podezřelé potraviny. Budivé aminy nalezneme v uzených, zrajících a kvašených potravinách, rybách (hl. uzená makrela či tuňák), aromatickém koření, v zelenině (kyselé okurky, velmi zralá rajčata, papriky, atd.), popř.v kyselém ovoci (jmenujme hlavně citrusy, jimž často bývají neprávem připisovány alergické reakce, přitom se většinou jedná právě o tento typ intolerance), jahodách, alkoholu, kávě, čokoládě a kakau, zrajících sýrech, atd. Blíže o jednotlivých typech reakcí na potraviny bude pojednávat díl č.5.

  Zkřížená alergie pyl - potravina

  Zkřížená alergie vzniká na základě podobnosti alergenů. Protilátky IgE namířené proti jednomu alergenu pak mohou reagovat také s druhým alergenem, který je obsažen v jiné látce druhově příbuzné, ale i velmi vzdálené. Nejčastější zkřížená alergie mezi potravinami a inhalačním alergenem je zkřížená alergie s pylem, u které dochází primárně k tvorbě IgE protilátek proti pylu a ke klinickým projevům pylové alergie a někdy až po letech se začne objevovat zkřížená potravinová alergie. Pakliže se zkřížená reaktivita projeví alergickou reakcí, je nutné vyloučení potraviny z jídelníčku. Zkřížená reaktivita ovšem nemusí nutně znamenat přecitlivělost. I když spolu spousta alergenů zkříženě reaguje, neznamená to, že se tato reaktivita projeví klinicky alergickou reakcí.

  Přehled uvádí nejčastější zkřížené alergie a do jisté míry může být vodítkem k zavedení urč.eliminačních diet (předchozí konzultace s odborníkem nutná), nezaručuje však bezpečnost při požití jiných látek ani nevyhnutelnou nesnášenlivost látek, jež jsou v přehledu uvedeny:

  Pyl břízy, lísky, olše, atd. (časný, jarní pyl)

  jablko, hruška ("české" jádrové ovoce) mrkev, petržel, celer ("česká" kořenová zelenina) lískový ořech (popř. další zkříženě reagující ořechy), třešně, švestky, meruňky, broskev ("české" peckové ovoce) kiwi, koření (anýz, pepř, atd.), brambor (škrabání syrového bramboru), sója

  Pyl trav a obilnin (čeleď lipnicovité)

  rajské jablko, paprika, ovoce peckové a jádrové, arašídy, pomeranč, kiwi, meloun, v případě nedostatečné tepelné úpravy: obilí (žito, pšenice, ječmen), obilná mouka, kukuřice, rýže

  Byliny (pelyněk, čeleď hvězdnicovité) - pozdní letní pyl

  veškerá kořenová zelenina (celer, petržel, mrkev, atd.), koření (kopr, libeček, majoránka, koriandr, kmín, fenykl, pepř, anýz, tymián, paprika...), heřmánek, slunečnice (olej), ovoce peckové a jádrové, kiwi, mango, arašídy, stromové ořechy, luštěniny (hrách)

  ambrózie

  banán, meloun, okurka, cuketa, heřmánek, ovoce s jádry, celer, pepř

  Poznámky:

  <

  li>Alergeny zodpovědné za zkříženou alergii pyl - ovoce a zelenina (profilin, homologní alergeny s Bet v 1) jsou labilní. Ničí se při tepelném zpracování, proto potíže vyvolávají syrové potraviny. Ale pozor: celer, petržel, koření, ořechy a arašídy obsahují alergeny teplu odolnější.

 • Zkříženou alergií pyl - potravina trpí ve střední Evropě 50 % pylových alergiků.
 • Klinické obtíže jsou většinou mírné: orální alergický syndrom (svědění sliznice dutiny ústní, mírný otok rtů a hrdla).
 • Závažné reakce (těžký otok hrdla, dušnost, pokles krevního tlaku) nejčastěji vyvolávají: ořechy, arašídy, celer.
 • Pozor také na potraviny, které obsahují pylová zrna (bylinkové čaje, med a další).

  Zdroje:

  Allergy development and the intestinal microflora during the first year of life, Bjorkstén B.,Sepp E., Julge K.,Voor T., Mikelsaar M.
  Alergie číhá v jídle a pití - kuchařka pro alergiky - Fuchs M.
  http://www.alergie.cz/pro-odborniky/zkrizena-alergie/pyl-potravina/
  http://www.zdrava-rodina.cz/med/med599/med599_47.htm
  http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=1915
  http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/ka4/pdf/report_allergyflora_en.pdf
  http://www.symbinatur.com/Ekzem-stale-vzdoruje-lecbe-III--clanek-41.html
  http://vademecum-zdravi.cz/obnova-strevni-mikroflory/
  http://www.symbinatur.com/Ekzem-stale-vzdoruje-lecbe-V--clanek-43.html
  http://www.symbinatur.com/Jak-funguje-mikrobiologicka-terapie-clanek-587.html

  Atopický ekzém - seriál

  Články k problematice Atopický ekzém


  Autor článku: Věra

  Počet zobrazení článku: 52956  Diskuse ke článku

  Diskuse ke článku: Atopický ekzém III. - Potravinová alergie a její možná souvislost s AE

  Poslat odkaz na článek na e-mail

  Zadej e-mail, na který má být článek poslán:
   


  Lékárna

  V sekci lékárna naleznete články týkající se léků a léčiv ve spojitosti s problematikou potravinové alergie

  Všechny články sekce: Lékárna  FORPSI - webhosting, serverhosting, domény
 •          potravinová alergie server o potravinové alergii a intoleranci                   potravinová alergie
  Kontakt  Partneři serveru   Volná místa          Tisk   

  Hledám práci.cz
  široká nabídka zaměstnání
  Volná místa, práce, zaměstnání a brigáda pro Vás
  wwww.hledampraci.cz


  obchod/nákup/marketing
  Zaměstnání obchod, prodej, marketing, nákup

  IT/telekomunikace
  Volná místa telekomunikace, informační technologie

  administrativa
  Zaměstnání v oboru administrativa (asistent, asistentka, recepční atd.

  personalistika
  Personalistika a řízení lidských zdrojů - volná místa

  finance
  Finanční, účetní a ekonomické pozice

  management
  Management, nabídka manažerských příležitostí

  provoz/výroba
  Výroba, kvalita, provoz a obdobné pracovní pozice

  logistika/doprava
  Pracovní pozice logistika, doprava