Poradna pracovní právo - nejčtenější dotazy

Slovník Zákoník práce  Právní poradna - nejčtenější dotazy
Poradna pracovní právo - nejaktuálnější dotazy

Poradna personální agentury Aditus a pracovního serveru HledámPráci.cz zaměřená na pracovní právo a pracovně právní vztahy

HledámPráci.cz - poradna pracovní právo nejčtenější dotazy

 • Návštěva lékaře v pracovní době
 • V pojetí překážek v práci se v novém zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) nic nezměnilo. Stále platí, že zaměstnanci mají navštěvovat lékaře pokud možno mimo pracovní dobu. A v případě, že to nebylo možné, pak jim za stanovených podmínek .... více Návštěva lékaře v pracovní době
 • Dohoda o pracovní činnosti platí za mě zaměstnavatel sociální a zdravotní pojištění ?
 • Z dohody o pracovní činnosti automaticky vzniká povinnost zaměstnavatele strhávat pojistné na sociální a zdravotní pojištění (za zaměstnance i za zaměstnavatele). Výjimkou by bylo, pokud by příjem z DPČ nedosáhl v měsíci 400 Kč, pak by se p .... více Dohoda o pracovní činnosti platí za mě zaměstnavatel sociální a zdravotní pojištění ?
 • Dovolená a nepřetržitý provoz
 • Váš dotaz neobsahuje úplně všechny informace (potřebovala bych znát váš týdenní úvazek a délku směn), ale domnívám se, že tuším, oč jde. Pokud pracujete v 12ti hodinových směnách (to je u nepřetržitého režimu časté), pak se vám den dovolené .... více Dovolená a nepřetržitý provoz
 • Výpověď dohody o pracovní činnosti
 • U dohod o pracovní činnosti je v Zákoníku práce v § 76, odst. 6 stanovena 15ti denní výpovědní lhůta, která počíná plynout doručením výpovědi druhé straně. Vaše dohoda o pracovní činnosti tedy zanikne po 15ti dnech ode dne, kdy zaměstnavate .... více Výpověď dohody o pracovní činnosti
 • Příplatky práce v noci a o víkendech
 • Myslím, že už jste si odpověď sám a správně našel. Příplatky jsou v ZP v § 116 - 118. Za práci v noci a také v SO a NE (pravidlo je stejné) vám tedy náleží dosažená mzda + minimálně 10% průměrného výdělku. V kolektivní smlouvě je možné doje .... více Příplatky práce v noci a o víkendech
 • Dohoda o pracovní činnosti a nemocenská
 • Protože z dohody o pracovní činnosti odvádíte pojistné, máte také nárok na nemocenskou. Takže ano, když onemocníte, přinesete zaměstnavateli potvrzení o pracovní neschopnosti (lidově "neschopenku") a zaměstnavatel vám v prvních 21 dnech nem .... více Dohoda o pracovní činnosti a nemocenská
 • Čerpání dovolené ve výpovědi
 • V čerpání dovolené na zotavenou má VŽDY právo veta zaměstnavatel. Pokud mu provozní důvody neumožňují vám dovolenou poskytnout (např. proto, že potřebuje, abyste předal/-a funkci, zaškoli/-a nového kolegu apod.) nemůžete s tím nic dělat. A .... více Čerpání dovolené ve výpovědi
 • Konec mateřské, výpovědní doba, odstupné
 • Máte pravdu, pokud vás nemůže firma po návratu z rodičovské dovolené zaměstnávat, přidělovat vám práci, vzniká vám jednak výpovědní důvod, ale také překážka na straně zaměstnavatele. To znamená náhrady mzdy ve výši 100% průměrného výdělku p .... více Konec mateřské, výpovědní doba, odstupné
 • Dlouhodobá pracovní neschopnost a výplata nemocenské
 • Nemocenské dávky se budou počítat z doby a tím pádem i mzdy, kterou jste odpracovala. Jste-li vyplácena měsíční mzdou, je úplně jedno, zda pracujete celý měsíc za 24.000 Kč nebo např. půl měsíce za 12.000 Kč. V obou případech budete mít nem .... více Dlouhodobá pracovní neschopnost a výplata nemocenské
 • Neplacené volno - pravidla pro jeho udělování
 • Zaměstnavatel nemusí odsouhlasit neplacené volno. Přesnější pravidla pro schvalování nikde nenaleznete. Současně je však také pochybené, aby firma nutila zaměstnance "onemocnět", když pro ně nemají práci. V takovém případě se jedná o jinou .... více Neplacené volno - pravidla pro jeho udělování
 • Návrat z rodičovské dovolené, výpověď - odstupné
 • Pro výpočet odstupného a stejně tak jiných náhrad je (velmi obecně řečeno) rozhodující výdělek z posledního fyzicky odpracovaného čtvrteltí před rizikovým těhotenstvím (což byla nemoc) a mateřskou. Náhrada se bude počítat z doby, kdy jste p .... více Návrat z rodičovské dovolené, výpověď - odstupné
 • Evidence pracovní doby
 • Kniha docházky pochopitelně je adekvátním způsobem, jak naplnit znění zákoníku práce a vést evidenci pracovní doby. To jaké podklady předáváte účtárně už je interní záležitost. Důležité je, aby byly průkazné a přehledné (odpracované dny, ne .... více Evidence pracovní doby
 • Dohoda o pracovní činnosti a zápočtový list
 • Paní účetní vás neinformovala správně. Na potvrzení o zaměstnání, byť jste pracoval na dohodu o pracovní činnosti, máte pochopitelně nárok. Zákoník práce tuto povinnost ukládá v § 313. .... více Dohoda o pracovní činnosti a zápočtový list
 • Brigáda dohoda o provedení práce nebo pracovní činnosti ?
 • Zákon nezná smlouvu o brigádě, ale buď dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti. DPP je omezena 150 hodinami/rok u jednoho zaměstnavatele (do loňska to bylo 100 hod.) a neodvádí se z ní sociální a zdravotní pojištění, .... více Brigáda dohoda o provedení práce nebo pracovní činnosti ?
 • Dohoda o provedení práce a podání daňového přiznání
 • V případě, že jste si v jednotlivých měsících u zaměstnavatel z dohody o provedení práce měl brutto příjem aspoň 5000 Kč a výše, pak vaše dohoda o provedení práce nebyla zdaněna srážkovou daní, ale zálohovou. Povinnost podat daňové přiznání .... více Dohoda o provedení práce a podání daňového přiznání
 • Písemná výtka - porušení pracovní kázně
 • Z vašeho dotazu není příliš patrné, co se opravdu stalo, ale nemyslím si, že se nutně jedná o dvojitý postih jak píšete. Zaměstnavatel sice nesmí zaměstnancům za porušení pracovních povinností udělovat finanční pokuty (viz § 13, odst. 2, pí .... více Písemná výtka - porušení pracovní kázně
 • Dohoda o pracovní činnosti a léta pro důchod
 • Nejlepší by pro vás byl hlavní pracovní poměr na zkrácený úvazek, protože z HPP vám plyne i dovolená a případné další nároky (např. případný příspěvek na stravování u zaměstnavatele apod.). Na 4 hod./den můžete pracovat i na DPČ (u zaměstna .... více Dohoda o pracovní činnosti a léta pro důchod
 • Příplatek za odpolední směnu
 • Příplatek za odpolední směny není nárok ze zákona. Pokud zaměstnavatel tento příplatek stanovil vnitřním předpisem nebo např. v kolektivní smlouvě, bylo by potřeba pro posouzení vašeho dotazu posoudit text předpisu či smlouvy, abychom došli .... více Příplatek za odpolední směnu
 • Nárok na proplacení poplatků za vstupní prohlídku u lékaře a výpis z trestního rejstříku zaměstnavatelem
 • Co se týče závodně-preventivní péče (tedy vstupní, pravidelné a výstupní zdravotní prohlídky), zaměstnavatel je povinen ji zajistit a výdaje s tím spojené jsou jeho nákladem. Zaměstnanec tedy má nárok na proplacení, za předpokladu, že dojde .... více Nárok na proplacení poplatků za vstupní prohlídku u lékaře a výpis z trestního rejstříku zaměstnavatelem
 • Dovolená ve zkušební době
 • Přepokládám, že váš pracovní poměr (píšete tříměsíční) trval od 1. 5. do 31. 7. 2007. Máte ROZHODNĚ nárok na dovolenou na zotavenou u původního zaměstnavatele. Pokud vám ji neposkytl k vyčerpání, máte nárok na její proplacení (viz ZP § 222, .... více Dovolená ve zkušební době
 • Jak podat výpověď - vzor
 • Chcete-li podat výpověď z pracovního poměru stačí adresovat zaměstnavateli dopis tohoto znění: "Podávám tímto výpověď z pracovního poměru." To že plyne 2-měsíční výpovědní doba, a že se počítá až od 1.kalendářního dne měsíce následujícího p .... více Jak podat výpověď - vzor
 • Kolik dní dovolené může nařídit zaměstnavatel
 • Zaměstnavatel podle § 217, odst. 1 zákoníku práce nařizuje k vyčerpání veškerou výměru dovolené, a to nejméně 14 dnů předem. To že by si část dovolené určovali podle zákona zaměstnanci sami je častý omyl, i když to tak v praxi částečně vypa .... více Kolik dní dovolené může nařídit zaměstnavatel
 • Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) nemocenská + odpracované hodiny
 • Pokud nemáte v dohodě o pracovní činnosti rozvrženu pracovní dobu a jak uvádíte, můžete práci odvést podle vlastního uvážení a stanovený fond pracovní doby jste odpracovala, nemá logiku, aby Vám zaměstnavatel krátil odměnu. .... více Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) nemocenská + odpracované hodiny
 • Ukončení pracovního poměru na dobu určitou v době nemoci
 • Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou uplyne dnem, který byl v pracovní smlouvě sjednán, bez ohledu na trvající nemoc. Zaměstnavatel vám ale vystaví zápočtový list až po ukončení nemoci a nemoc do něj dopíše a teprve po ukončení nemoci by .... více Ukončení pracovního poměru na dobu určitou v době nemoci
 • Výpověď ze strany zaměstnance v době pracovní neschopnosti
 • Pracovní poměr může skončit dohodou i během překážek v práci a zaměstnanec může podat výpověď z pracovního poměru kdykoliv, opět bez ohledu na překážky v práci (např. nemoc). .... více Výpověď ze strany zaměstnance v době pracovní neschopnosti
 • Zápočtový list - musím ho dát novému zaměstnavateli?
 • Dobrý den, zápočtový list se správně jmenuje "potvrzení o zaměstnání". (Ve vašem případě se jedná o listinu č. 2.) Je povinností zaměstnavatele vydat potvrzení o zaměstnání při ukončení každého pracovně-právního vztahu (tzn. při ukončení pr .... více Zápočtový list - musím ho dát novému zaměstnavateli?
 • Nemocenská v ochranné lhůtě bez evidence na Úřadu práce
 • V době pracovní neschopnosti je za vás plátcem pojistného stát, takže se nemusíte nikde hlásit a platit za sebe pojistné. .... více Nemocenská v ochranné lhůtě bez evidence na Úřadu práce
 • Cestovní příkaz
 • Nový zákoník práce platný od 1. 1. 2007 už netrvá na písemné formě cestovního příkazu. Cestovní příkaz nadále může být, nemusí být součástí pracovní smlouvy, ale může se jednat o samostatný dokument, ale připouští se i ústní dohoda. (viz. § .... více Cestovní příkaz
 • Je povinnost zaměstnavatele zaplatit zaměstnanci příplatky za směnný provoz?
 • Dobrý den, příplatky za odpolední směnu nebo za směnný režim obecně zákoník práce nezná. Ze zákona se platí příplatky za noční směny a sobotní a nedělní směny (oboje ve výši 10% průměrného výdělku, přičemž od 01/2012 je možné se zaměstnanci .... více Je povinnost zaměstnavatele zaplatit zaměstnanci příplatky za směnný provoz?
 • Návrat po rodičovské dovolené - jiné pracovní místo jiná pracovní doba
 • Zaměstnavatel vám původní pracovní místo drží opravdu jen po dobu mateřské dovolené (zpravidla 28 týdnů). Po návratu z rodičovské dovolené, pokud už vaše původní pracovní místo není volné nebo zaniklo, vám je povinen nabídnout práci odpovíd .... více Návrat po rodičovské dovolené - jiné pracovní místo jiná pracovní doba
 • Žádost o neplacené volno po skončení rodičovské dovolené
 • Napište např. toto: Žádám vás o poskytnutí neplaceného volno navazujícího na rodičovskou dovolenou do 4 let věku dítěte, tj. do září 2010. Prosím o vaše vyjádření, zda s poskytnutím neplaceného volno souhlasíte do (např.) 15 dnů od obdržení .... více Žádost o neplacené volno po skončení rodičovské dovolené
 • Náhrada mzdy při návštěvě lékaře
 • Zaměstnavatle má povinnost vám proplatit náhradu mzdy za čas strávený u lékaře pouze pokud vy prokážete, že ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu. To je totiž základní podmínka, kterou si řada zaměstnanců vůbec neuvědomuje, totiž .... více Náhrada mzdy při návštěvě lékaře
 • Brzký odchod z práce po skončení pracovní doby
 • Zaměstnavatel může krátit dovolenou za pozdní příchody či dřívejší odchody, pokud pracovní dobu nebylo možné nahradit. To však není váš případ. Zaměstnavatel může v pracovním řádu nebo jiném interním předpise (např. o pracovní době a její e .... více Brzký odchod z práce po skončení pracovní doby
 • OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU, DOHODA a §55 ZP
 • Ve Vašem případě bych začala tím, že bych se vydala poradit na místně příslušný úřad Inspekce práce. Je pravděpodobné, že na základě Vaší stížnosit budou ochotni provést u zaměstnavatele kontrolu a uvést věci do pořádku. Spoléhat však na to .... více OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU, DOHODA a §55 ZP
 • Mateřská dovolená a nevyčerpaná dovolená
 • Za rok 2006 Vám vznikl nárok na dovolenou na zotavenou za poměrnou část roku, a to období 10- 12/2006, za dobu nemoci nárok nemáte. V roce 2007 Vám vznikne nárok na dovolenou v celé výměře (nejméně 20 dnů, možná i více záleží jak je to sjed .... více Mateřská dovolená a nevyčerpaná dovolená
 • Placení svátků
 • Každý zaměstnanec, který pracuje v sobotu, neděli nebo v noci, má nárok na odpovídající příplatek. Ohledně práce ve svátek hovoří zákon tak, že vám náleží dosažená mzda a náhradní volno. Ale místo náhradního volna lze domluvit příplatek ve .... více Placení svátků
 • Krácení dovolené na zotavenou za nemoc
 • Dovolená se krátí za překážky na straně zaměstnance nasčítaně. Proto pokud je zaměstnanec nemocen často, byť kratší dobu a nasčítaně přesáhne jeho nepřítomnost v práci 100 dní, pak můžete začít krátit dovolenou na zotavenou. (viz ZP § 223) .... více Krácení dovolené na zotavenou za nemoc
 • Výpověď dohodou a dodatek dohoda o mlčenlivosti
 • V prvé řadě je na místě si ujasnit, že buď končíte pracovní poměr dohodou nebo výpovědí (takže nemůžete jak píšete "podávat výpověď dohodou"). Budeme tedy předpokládat, že se jedná o ukončení pracovního poměru dohodou podle § 49 Zákoníku pr .... více Výpověď dohodou a dodatek dohoda o mlčenlivosti
 • Může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr v době neschopnosti?
 • Ano, ukončení pracovního poměru ve zkušební době i v průběhu nemoci je možné.Zákoník práce sice předpokládá, že po schválení nového zákona o nemocenském pojištění (odhad 2009?) nebude možné dát zaměstnanci výpověď ve zkušební doba během prv .... více Může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr v době neschopnosti?
 • Pracovní úraz, náhrada mzdy podle nového zákona
 • Pokud se vašemu otci stal pracovní úraz, byl řádně sepsán záznam o pracovním úrazu a odevzdán zaměstnavateli, pak váš otec bude mít nárok (za předpokladu, že si úraz nezpůsobil vědomě nebo porušením pracovních povinností) nárok na náhradu z .... více Pracovní úraz, náhrada mzdy podle nového zákona
 • Proplacení státního svátku
 • Buďto je nepřesně formulovaný váš dotaz nebo stanovisko vašeho zaměstnavatele. Věc se má tak, že pokud vám odpadne práce z důvodu svátku, pak máte nárok buďto na náhradu mzdy (pracujete-li v hodinové mzdě) a pokud pracujete v měsíční mzdě, .... více Proplacení státního svátku
 • Neomluvená absence a nový zákoník práce
 • Ano, úprava krácení dovolené za zameškanou směnu je stejná jako v původním znění zákoníku práce a naleznete ji pod § 223, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. .... více Neomluvená absence a nový zákoník práce
 • Ukončení pracovního poměru dohodou a nárok na odstupné
 • Dochází-li k organizačním změnám, máte na odstupné nezpochybnitelný nárok. Na vašem místě bych trvala na tom, že bude odstupné uvedeno přímo v dohodě o ukončení pracovního poměru a pokud ne, pak bych dohodu o ukončení vůbec nepodepsala. V t .... více Ukončení pracovního poměru dohodou a nárok na odstupné
 • Příplatek za noční, sobotní a nedělní směny
 • Na příplatky máte rozhodně nárok. Příplatky by sice mohly být už ve mzdě zahrnuty měsíčním paušálem, ale to by jednak muselo být patrné z výplatní pásky a také by zaměstnavatel musel být schopen prokázat, jak k výpočtu paušálu došel. .... více Příplatek za noční, sobotní a nedělní směny
 • Zákoník práce paragrafy
 • § 43 hovoří o přeložení zaměstnance, znamená to tedy dočasnou změnu pracovní smlouvy, kdy dojde ke změně místa výkonu práce. S přeložením musí zaměstnanec souhlasit a v okamžiku, kdy odpadnou důvodu pro přeložení, je zaměstnavatel povinen z .... více Zákoník práce paragrafy
 • Krácení dovolené z důvodu nemoci
 • Váš zaměstnavatel krátí dovolenou úplně špatně. Dovolená se krátí vždy po jednotlivých kalendářních letech a k předchozím letům se nepřihlíží, proto i v roce 2009 měl zaměstnavatel krátit dovolenou o 1/12 až po 100 zameškaných směnách. Ale .... více Krácení dovolené z důvodu nemoci
 • Vyčerpání dovolené před nebo po nástupu na mateřskou dovolenou?
 • Začnu odzadu: rodičovský příspěvek vám náleží od ukončení mateřské dovolené a i když návazně na mateřskou dovolenou čerpáte dovolenou na zotavenou (takže máte po jistou dobu souběh rodičovského příspěvku i dovolené na zotavenou). Pokud jste .... více Vyčerpání dovolené před nebo po nástupu na mateřskou dovolenou?
 • Nemocenská ve výpovědní lhůtě - přerušení
 • Ve vašem dotaze je toho hodně pomíchaného dohromady. Zákonná úprava je stejná ve starém i novém zákoníku práce. Ochranná lhůta (viz § 53 ZP) se vztahuje na případy, kdy byla výpověď podána zaměstanvatelem zaměstnanci. Pokud jste tedy podal .... více Nemocenská ve výpovědní lhůtě - přerušení
 • Dobrovolné proplacení dovolené po ukončení mateřské dovolené
 • Řádnou dovolenou lze proplatit pouze v případě ukončení pracovního poměru. Pokud tedy zaměstnankyně dovolenou nevyčerpá návazně po mateřské dovolené a nastoupí na rodičovskou, bude se jí dovolená krátit (protože rodičovská dovolená se nepoč .... více Dobrovolné proplacení dovolené po ukončení mateřské dovolené
 • Dovolená při zkráceném pracovním úvazku
 • 1) Sice se na to neptáte, ale doufám, že jste nastoupila do práce buď k jinému zaměstnavateli nebo ke stejnému zaměstnavateli ovšem na jinou práci (alespoň formálně, i když to bych vám radit neměla), protože jinak by byl nesmysl čerpat rodi .... více Dovolená při zkráceném pracovním úvazku
  Kurzy pracovní právo a zákoník práce  FORPSI - webhosting, serverhosting, domény
           potravinová alergie server o potravinové alergii a intoleranci                   potravinová alergie
  Kontakt  Partneři serveru          Tisk   

  nabídka práce, zaměstnání a brigády
  Hledám práci.cz
  nabídka práce a zaměstnání