Potravinová alergie.info
server o potravinové alergii a intoleranci
Tisková zpráva

Dovolte, abychom Vám touto cestou oznámili zahájení provozu serveru Potravinová alergie.info (www.potravinova-alergie.info). Po zkušebním provozu bude dnes, ve čtvrtek 1.12.2005 zahájen provoz serveru.

Zaměření projektu

Projekt Potravinová-alergie.info je koncipován jako nekomerční a slouží komunitě i široké veřejnosti ke sdílení informací o problematice potravinové alergie, potravinové intolerance a příbuzných oblastí. Projekt navazuje na činnost internetového serveru Alergie na mléko (http://alergie-mleko.webz.cz), který byl zaměřen na úzkou část problematiky potravinové alergie a intolerance. Přesun na novou doménu je logickým vyústěním vysokého zájmu návštěvníků o problematiku potravinových alergií a potravinových intolerancí v celém její šíři.
Pro upřesnění a přehlednost nyní uvádíme výčet nemocí, kterých se problematika potravinových alergií a intolerancí týká: alergie na bílkovinu kravského mléka, intolerance laktózy, alergie na sóju, alergie na vejce, alergie na obilniny, celiakie (intolerance lepku), Duhringova choroba, alergie na ořechy, alergie na ovoce a zeleninu, alergie na maso, alergie na mořské plody a další potravinové alergie.

Cíle projektu

Projekt Potravinová alergie.info si klade zejména následující cíle:
1) Zvýšit povědomí o problematice potravinových alergií a potravinových intolerancí mezi odbornou i laickou veřejností.
2) Umožnit komunitě postižené problematikou potravinové alergie získávat a vyměňovat si informace důležité pro plnohodnotný život s uvedeným zdravotním handicapem
3) Lobovat za zájmy nemocných potravinovou alergií a intolerancí u státních orgánů a institucí
4) Vytvářet pozitivní tlak na výrobce a prodejce potravin. Cílem tohoto tlaku by měla být širší nabídka potravinářských produktů vhodných pro potravinovou alergii v širší oblasti maloobchodního trhu.

Partneři projektu

Dovolte touto cestou, abychom poděkovali partnerům našeho projektu, kteří poskytli našemu serveru podporu nebo pomoc ve formě finanční, technologické nebo jiné formě. Děkujeme zejména těmto partnerům:

 • Personální server Hledám Práci.cz

  Personální server Hledám Práci.cz respektive jeho programátoři velmi pomohli zejména při programování našich stránek a celého publikačního systému.

 • P.E.S. consulting, s.r.o.

  Společnost P.E.S. consulting, s.r.o. poskytla našemu projektu technologické zázemí ve formě hostingu domény www.potravinova-alergie.info

 • Sportovní server Squashnam.cz

  Server Squashnam.cz nám pomohl zejména s designem stránek.

 • Personální agentura Aditus

  Personální agentura Aditus přispěla finančně na nákup domény.

  Další partnery a sponzory našeho serveru samozřejmě rádi uvítáme.

  Více informací naleznete na www.potravinova-alergie.info nebo nás kontaktujte telefonicky nebo emailem.

  Kontakt:

  Ing. Petr Čaboun
  koordinátor projektu
  info@potravinova-alergie.info
  tel: 776 76 06 31
  Potravinová alergie.info
  Server o potravinové alergii a intoleranci
  www.potravinova-alergie.info